วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่


 คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงานตา นามล้ำค่า นครพิงค์


   จังหวัดเชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อพ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมาอีก 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปีพ.ศ. 2101 ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชมาขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง

ข้อมูลการเดินทาง

รถยนต์
         จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

รถไฟ
         มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร. 0 5324 2094 และ www.railway.co.thนอกจากนี้ ขบวนรถไฟ Orient-Express มีบริการเส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ เป็นครั้งคราว สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ซีทัวร์ จำกัด โทร. 0 2216 5783 หรือที่ www.orient-express.com

รถโดยสารประจำทาง
         มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 2852 – 66 และที่เชียงใหม่ โทร. 0 5324 1449, 0 5324 2664 หรือดูใน www.transport.co.th บริษัทอื่นที่มีบริการเดินรถ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ได้แก่ ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210, นครชัยแอร์ โทร. 0 2936 3901, 0 2936 3355 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2207, สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 3355, สหชาญทัวร์ โทร. 0 2936 2762, สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0 2954 3601-7

เครื่องบิน
- การบินไทย บริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สำรองที่นั่ง โทร. 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 สอบถามรายละเอียด โทร. 1566 สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5321 0043-4 และ www.thaiairways.com
- สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-สุโขทัย-เชียงใหม่ โทร. 0 2265 5555, 0 2265 5678 และ www.bangkokair.com
- สายการบินวันทูโก มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1126 หรือ www.fly12go.com
- สายการบินนกแอร์ เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุกวัน และ กรุงเทพ-เลย-อุดรธานี-เชียงใหม่ ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ รายละเอียดสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.com
- สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร.0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
- สายการบิน เอส จี เอ มีบริการเที่ยวบิน เชียงใหม่ - เชียงราย, เชียงใหม่ - ปาย และ เชียงใหม่ - แพร่ โทร. 0 2664 6099 เว็บไซต์ ___________________________________________________

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพ

         ปีมะแม เกิดปีเม็ด (แพะ) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ ในสมัยพญากือนา (พ.ศ. ๑๘๙๘-๑๙๒๘) พระสุมนเถระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่พบที่เมืองปางจามาเชียงใหม่ และทำพิธีเสี่ยงทายสถานที่สำหรับประดิษฐาน โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตเหนือช้างมงคล ซึ่งเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ แล้วจึงขุดหลุมประดิษฐานพร้อมก่อพระเจดีย์

ประวัติความเป็นมา
         พระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ การประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์บนเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมีขึ้นราวปี พ.ศ.1916 สมัยพญากือนา (พ.ศ.1898-1928) ในยุคทองของล้านนา พระองค์ได้อาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัยมาเชียงใหม่ พระสุมนเถระจึงอัญเชิญพระบรมธาตุที่พบเมืองปางจามาด้วยพระบรมธาตุนี้ได้ทำปาฏิหาริย์แยกเป็นสององค์ องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดบุปผาราม อีกองค์หนึ่งพญากือนาได้อาราธนาสถิตเหนือช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายที่ประดิษฐาน ช้างมงคลเดินขึ้นมาถึงยอดดอยสุเทพ แล้วร้องสามครั้ง ทำทักษิณาวรรตสามรอบ และส้ม (ตาย) ลง ภายหลังอัญเชิญพระบรมธาตุลงมา พญากือนาให้ขุดหลุมประดิษฐานพระบรมธาตุและก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ต่อมาปี พ.ศ.2081 สมัยพระเจ้าเกษเกล้า ได้ก่อเป็นพระเจดีย์สูงใหญ่สีทองเช่นทุกวันนี้ มีความเชื่อว่าหากบูชาพระธาตุในทิศทั้งสี่แล้วจะทำให้มีสติปัญญาดี สมัยก่อนในวันวิสาขบูชามีประเพณีการขึ้นพระธาตุ โดยชาวบ้านจะเดินลัดเลาะป่าขึ้นสู่องค์พระธาตุ


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
      เป็นวัดที่พญาผายู ในราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา มีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งซึ่งจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปรอบเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำ นั่นคือ  พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อีกทั้งวัดนี้ได้ประดิษฐานพระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรงอีกด้วย
เวียงกุมกาม          เป็นเมืองโบราณที่เป็นเมืองหลวงเก่าของล้านนา ที่ถูกสร้างโดยพ่อขุนเม็งราย แต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งในช่วงหน้าฝน ทำให้เมืองทั่งเมืองต้องอยู่ใต้บาดาล ทำให้พ่อขุนเม็งรายตัดสินใจ ย้านราชธานีไปสร้างเมืองใหม่ที่ตีนดอยสุเทพ พบซากโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่  วัดช้างค้ำ  วัดธาตุน้อย  วัดอีค่าง วัดปู่เปี้ย  วัดธาตุขาว  วัดพญาเม็งราย  วัดพระเจ้าองค์ดำ  วัดเจดีย์เหลี่ยม  วัดกู่ป้าต้อม  เป็นต้น ซึ่งพ่อขุนเม็งรายโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองนี้ขึ้น


         ถนนสายเกาะกลางบริเวณเวียงกุมกาม มีพระพุทธรูปบรรจุอยุ่ในซุ้มรวม 60 องค์ หลังจากที่วัดนี้ถูกปล่อยให้รกร้างก็ได้มีคหบดีชาวพม่าที่เกิดความเลื่อมใสได้บูรณะขึ้นมาใหม่ จึงมีศิลปะแบบพม่าเข้ามาแทนที่แบบดั้งเดิม


วัดศรีสุพรรณ         ตั้งอยู่ ณ ถนนสายวัวลาย  ภายในพระอุโบสถมี พระเจ้าเจ็ดตื้อ มีอายุราว 500 ปี สร้างโดยพระเจ้าเมืองแก้ว เป็น ”พระพุทธอัศจรรย์” มีพลานุภาพสูงส่ง ทำให้ผู้ไปนั่งสมาธิมีความปิติอย่างรวดเร็ว   อุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาสร้างด้วยคอนกรีตและตกแต่งปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นเงิน ที่สลักลวดลายหุ้มผนังอุโบสถทั้งหลังจึงนับเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก


วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร        ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2020 โดยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่  เจดีย์เจ็ดยอด ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ซึ่งมีฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกพระเจดีย์ก็เช่นกันประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนี่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชม  นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญในพุทธประวัติ 7 แห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตรเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ และ มุจจลินทเจดีย์ ปัจจุบันสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่งเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิตเจดีย์   รัตนฆรเจดีย์  มุจจลินทเจดีย์  วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ โปรดให้ประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อชำระพระไตรปิฎก ใช้เวลานานถึง 1 ปี จึงสำเร็จ นับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และเป็นครั้งแรกของไทย และถือเป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ในล้านนา


 วัดพันเตา


   
         วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมืองล้านนา ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ


ถนนคนเดินเชียงใหม่


     
         อยู่บริเวณประตูท่าแพ มีเฉพาะคืนวันอาทิตย์  สามารถเดินชมและเลือกซื้อของได้อย่างเพลิดเพลินสองข้างทาง ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า สวยงามให้เลือกชมตลอดเส้นทาง ส่วนถนนวัวลายเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่มีเฉพาะในคืนวันเสาร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์


    
         เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายในจะมีสวนดอกไม้ให้เดินชมอย่างเพลินตา นักท่องเที่ยวกรุณาแต่งกายสุภาพ 


พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ


       
         ภายในมีอาคารแสดงรูปไม้แกะสลัก  ห้องแสดงพระพิฆเนศปางต่างๆ เทวลัยพระพิฆเนศซึ่งอนุญาตให้จุดธูปสีนมัสการได้ ซึ่งจะจุดจำนวนกี่ดอกก็ได้เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการถวายกลิ่นหอมแด่พระพิฆเนศ มีหลายลัทธิบูชาพระพิฆเนศ บางคนบูชาตามจักรราศี บางคนบูชาตามสาขาอาชีพ โดยส่วนมากแล้วท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการบันเทิงหรืองานบริการ จะบูชาพระพิฆเนศ แต่หากท่านที่ทำงานการเต้น ระบำรำฟ้อน สามารถบูชาพระพิฆเนศปาง นาฏราช หรือนักเรียน นักศึกษา สามารถบูชา พระพิฆเนศ ปางวิทยาได้ ฯลฯ  ภายในยังมีสถานที่ที่จัดแสดงถึงครอบครัวของพระพิฆเนศ ชึ่งประกอบด้วย พระศิวะ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี โดยการบูชาต้องเลือกวัตถุประสงค์ในการบูชา เช่น พระพิฆเนศเป็น เทพแห่งความสำเร็จ ดังนั้นเมื่อมีงานพิธีต่าง ๆ จึงมีการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน   พระแม่อุมาและพระสิวา เป็นพระบิดาและพระมารดาของพระพิฆเนศ ส่วนพระแม่ลักษมี เป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่ ซึ่งแต่ละปางจะเรียกไม่เหมือนกัน พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งทรัพย์สิน เงินทอง ความร่ำรวย ดังนั้นจะเห็นได้จากรูปของพระองค์จึงมีแต่แก้ว แหวน เงินและทอง ตามพื้นหรือในพระหัตถ์ ส่วนพระสุรัสวดี เป็นเทพแห่งความรอบรู้ ความฉลาด สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สามารถบูชาได้ทั้ง พระพิฆเนศและพระแม่สุรัสวดี


อุทยานหลวงราชพฤกษ์


       
         เป็นสวนที่จัดงานพืชสวนโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงจัดภูมิสถาปัตย์ตกแต่งพื้นที่โดยเฉพาะหอคำหลวง สวนนานาชาติเฉลิม


วัดอุโมงค์


          วัดอุโมงค์ (อุโมงค์เถรจันทร์) สร้างขึ้นในมัยพญาเม็งรายมหาราช ราว พ.ศ. 1839 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษา ต่อมาพญากือนาทรงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พญาเถรจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสนาเจริญกรรมฐานสมาธิ อุโมงค์นี้มีลักษณะเป็นกำแพง ภายในเป็นทางเดินหลายช่องทะลุผ่านถึงกันได้ ภายในอุโมงค์เคยมีภายจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนใหญ่เป็นลายดอกบัว ดอกโบตั๋น และนกต่าง ๆ 


อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย


   
          ตั้งอยู่ทรงทงขึ้นไปยังพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร ก่อนถึงน้ำำตกห้วยแก้ว ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ริเริ่มชักชวนชาวบ้าน ชาวเมืองเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นไปยังพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร เหตุเนื่องจากการเดินทางไปสักการะบุชาพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหารในอดีตนั้น เต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากทางที่ลาดชั้นและมีป่าเขา วึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทาง จนมีคำกล่าวว่า ผู้ที่เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหารได้ถือว่าเป็นผู้มีบุญ ปัจจุบันผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ ผู้ที่ขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการเพื่อความเป็นศิริมงคล


สวนสัตว์เชียงใหม่


    
          เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสัตว์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น หมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน  หมีโคอาล่า ทูตสันถวไมตรีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย  สวนนกเพนกวินและวนนกฟริ้นช์  มีรถไฟฟ้ารางเดี๋ยวพร้อมระบบปรับอากาศ นอกจากนั้นยังมีอวาเรียม2 ชั้น เพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวสวิทยาทางน้ำ ชั้นล่างมีอุโมงค์ใต้น้ำยาว 133 เมตร รวบพันธุ์ปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม อีกทั้งยังมีโดมหิมะขุนช้างเคี่ยน

  
         เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์พืชบริเวณที่ราบสูงขุนช้างเคี่ยน ซึ่งในปลายเดือนธันวาคม-กลางเดือนมกราคม นักท่องเที่ยวสามารถชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยที่บานตลอดเส้น อีกทั้งบรรยากาศตอนนั้นยังดีมาก เพราะเป็นฤดูหนาว อีกทั้งยังอยู่บนดอย ตอนเช้าตรู่จะเห็นหมอกและเหมยตก จนเป็นทะเลหมอก หลังจากนั้นจะมีพระอาทิตย์ขึ้นทำให้เห็นแสงแรกของวันใหม่ที่มาตัดกับไอหมอกได้เป็นอย่างดี


เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

   

      เป็นสวนสัตว์กลางคืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์ต่าง ๆ ด้วยการนั่งรถลากแบบเปิดโล่ง เช่น ยีราฟ ม้าลาย สิงโต ไฮยีน่า เสือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดเส้นทางชมสัตว์ป่าในบรรยากาศสวยงามริมทะเลสาบ


 บ้าน100 อัน 1000 อย่าง      เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ป็นงานไม้สัก  งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะช่างปราณีตบรรจง เช่น ไม้ขี้เหล้กครูบาศรีวิชัย ซึ่งไม้ขี้เหล้กจะเนื้อแข็งมากและแกะยากมาก อาจทำให้เสียเครื่องมือได้  ผู้แกะให้เหตุผลว่าใช้ไม้ชนิดนี้เพื่อแสดงถึงความยากลำบากที่ครูบาศรีวิชัยได้ฟันผ่า นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดำที่หายากมาก

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

    
         แต่เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อ ว่า "ดอยหลวง" หรือ "ดอยอ่างกา"  ดอยหลวง หมายถึง ภูเขาขนาดใหญ่ ส่วนดอยอ่างกา มีเรื่องเล่าว่าห่างจากดอยอินทนนท์ไป 300 เมตร มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งบักษณะคล้าย ๆ อ่างน้ำ แต่ก่อนนี้มีฝูงอีกาไปเล่นน้ำกันมากมาย จึงเรียกว่าดอยอ่างกา   ดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านประเทศ เนปาล ภูฏา พม่า และมาสิ้นสุดที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้  วึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่ได้มีเพียงแต่เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศเท่านั้น แต่สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศยังดี มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งยังเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง  บนยอดดอยมีทางสำหรับการเดินชมป่าดิบชื้น และสัตว์ป่านานาชนิด


น้ำตกวชิรธาร

    
         เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ "ตาดฆ้องโยง" น้ำจะดิ่งจากผาด้านบนและตกสู่แอ่งน้ำเบื้อล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณ ซึ่งทำให้สะพานไม้ที่ทอดยาวไปตรงจุดหน้าผาเปียกและลื่น ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการเดิน


พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


    
         เป็นพระมหาเจดีย์ที่ถูกสร้างโดยกองทัพอากาศและพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ พ.ศ.2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบในปี 2535 รอบ ๆ บริเวณมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ และต้นไม้อยู่บริเวณโดยรอบ


อุทยานแห่งชาติออบหลวง

    
         เป็นสถานที่ที่สวยงาน ได้ล่างเป็นแม่น้ำไหลคดเคี้ยวขาดช่องเขาขาดออบหลวง  ช่องเขานี้มีลักษระเป็นเขาสูงชันและแคบมาก  บีบทางน้ำไหล นอกจากน้ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดสำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามจากมุมสูง ภายในอุทยาน ฯ มีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ หลุมฝังศพมนุษย์ยุคโลหะ น้ำพุร้อนเทพพนม การนวดตัว กิจกรรมล่องแก่งเรือยาง เรือคายัค เดินป่า ฯลฯ            
         

ถ้ำเชียงดาว


         ทางเข้าถ้ำเป็นบันไดมุงสังกะสี หน้าถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยปลาหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ หากต้องการชมถ้ำ ต้องติดต่อคนนำทางด้านหน้าถ้ำ

ดอยอ่างขาง

     
         อากาศบนดอยหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงธันวาคม-มกราคม เย็นมากจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง  นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอุปกรณืกันหนาวให้พร้อม บนดอยจะมีสถานีเกษตรที่เป็นแปลงเพาะปลุกพืชผัก และดอกไม้เมืองหนาวต่าง ๆ นอกจากนั้นยัง มีหมู่บ้านชาวเขาที่ยังไม่ละทิ้งวัฒนธรรมดั่งเดิม
   

บ่อสร้าง สันกำแพง

   
         เป็นอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรม เชาน การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย คุณภาพดี แต่ราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ยังมีโรงงานทอผ้าที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิธีการทอ รวมทั้งการเลี้ยงตัวไหม นอกจากนี้ ยังมีีร้านขายเครื่องเงิน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเขิน เครื่องปั้นดินเผา และร่มชึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของสันกำแพง


บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง
         เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ สถานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ มีบริการห้องอาบน้ำแร่ ที่พัก สถานที่กางเต็นท์ ร้านอาหาร

      
ปางช้างแม่ตะมาน

     
          ปางช้างแม่ตะมาน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติของทิวเขา สายน้ำ และวัฒนธรรมชาวท้องถิ่นชนบท ระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ปางช้างเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและทำกิจกรรมร่วม กับช้างไทยใจดี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2530 จากช้าง 10 เชือก บัดนี้ปางช้างแม่ตะมานมีช้างทั้งหมด 60 เชือก ปางช้าง-ท่าแพแม่ตะมาน มีการแสดงช้างแสนรู้ อาบน้ำช้าง ล่องแพไม้ไผ่ เปิดบริการทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. มีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ - นั่งเกวียน - ชมหมู่บ้านชาวเขา ทานอาหารในบรรยากาศริมแม่น้ำ หรือล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแม่แตง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น